Legal notice

China Access BVBA houdt het copyright op alle teksten en foto's van deze website. Het is niet toegestaan deze pagina's of een gedeelte ervan onder welke vorm ook over te nemen, te vermenigvuldigen of te distribueren tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van China Access BVBA. Het is wel toegelaten copies van deze pagina's te printen voor eigen gebruik.

Deze website wordt beheerd door China Access. Bedrijfsgegevens ingewonnen via formulieren op deze site of via e-mails worden door China Access opgeslagen in een database en kunnen gebruikt worden voor marketing doeleinden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.